Haas & Lescaut
Producten waar wij aan werken voor opdrachtgevers


Onderwijs
 • Instroomverbetering
 • Loopbanen & leerwegen
 • EVC en employability bevorderende experimenten
 • Stimuleringsmethodieken voor scholing
 • Verbetering begeleiding van leerlingen/werknemers
 • Uitvalreductie
 • Interactie school-bedrijf
Onderzoek
 • Satisfactieonderzoeken
 • Arbeidsmarktontwikkelingen
 • Arbeidsmarktadvies
 • Scholingsinfrastructuur
 • Innovaties binnen branches
 • Regionale ontwikkelingen
 • Mobiliteit onder werknemers
 • Scholingsmobiliteit
 • Uitstroomonderzoek
Ontwikkeling
 • Vergroting innovatiekracht bij bedrijven
 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • Bedrijfsontwikkelingsplannen
 • Rendementsverbetering door professionalisering middenkader, terugdringen uitval, imago ontwikkeling
Producten waar wij zelf aan werken

Naast de advisering en ondersteuning van onze klanten geloven wij in ontwikkeling van eigen producten. Door te pionieren denken wij nu en in de toekomst onze klanten beter tot dienst te kunnen zijn.
 • Benchmark voor bedrijven om hun eigen marktpositie te bepalen op arbeids- en ontwikkelingsvlak. (Meer weten?)

 • Bedrijfscao-wijzer, tool waarmee bedrijven een zorgvuldige eigen mini-cao kunnen opstellen.
  (Meer weten?)

 • Succesvolle werknemers maken en behouden (Meer weten?)

 • Terugdringen uitval/uitstroom (Meer weten?)